28 juni 2016

Under våren har Gryning Vård utvecklat ett djupt samarbete med GR, Framtidens Ledare.
 
Gryning Vård AB ägs av GR och övriga tre kommunalförbund i Västra Götalandsregionen. Deras huvuduppdrag är att driva institutions- och öppenvård för barn, ungdomar och familjer. För att klara sitt viktiga uppdrag på bästa sätt måste hela organisationen fungera som en enhet.
 

10 juni 2016

På uppdrag av Västra Götalandsregionen arrangerar Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning, kontinuerligt Demokratitorg, en arena för gymnasieungdomar och regionpolitiker att mötas och diskutera de ungas syn på samhället och regionens verksamheter. I en nyskriven rapport får vi ta del av ungas tankar, förslag och åsikter.
 
Under vårterminen 2016 har tio demokratitorg på gymnasieskolor runtom i Västra Götaland genomförts. Alingsås, Dals Ed, Göteborg, Mellerud, Stenungsund, Tanum, Vårgårda och Åmål var de kommuner som besöktes. Samtalen rörde områden så som vård och hälsa, kollektivtrafik och infrastruktur och framtid, jobb och utbildning, jämställdhet och integration.
 

8 juni 2016

Nu är hela höstens kursutbud och programmet för Inspirationsdagar vecka 44 klart. Välkommen med din anmälan här.

Obs! Sista anmälningsdag till kurserna vecka 33 är fredagen den 19 juni.

Kontakt: lislott.lundahl@grkom.se

Projekt och verksamheter med egna webbar