19 maj 2017

Efter 17 år som Göteborgsregionens årliga mässa för elever som ska välja till gymnasiet presenteras nu Gymnasiedagarna 2.0 – med Future Skills. Syftet är att låta unga personer och deras vårdnadshavare, skolpersonal och vägledare ta del av regionens arbetsmarknad och förberedas inför kommande studie-och yrkesval.
 

18 maj 2017

Det EU-finansierade projektet FCL Regio går nu in på sitt andra år. I tre dagar i träffades tjänstemän och lärare från GR Utbildning och Öckerö kommun, Trento i Italien samt Katalonien och Kastilien i Spanien. Under mötet diskuterades nya rekommendationer till beslutsfattare och skolledare i hur digitala verktyg kan användas för att öka lärandet i skolan.
 
Under projektets andra år kommer även nya pedagogiska filmer spelas in som kommer att visa innovativa sätt att använda digitala verktyg i undervisningen och spridas till beslutsfattare och lärare i hela Europa. Denna gång kommer de pedagogiska filmerna spelas in tillsammans med lärare och elever i Öckerö kommun.

17 maj 2017

Göteborgsregionens kommunalförbund har blivit beviljade medel från Västra Götalandsregionen för att under 2017–2018 fortsätta driva och utveckla Syvonline – en digital plattform för alla som arbetar med studie- och yrkesvägledning.

Projekt och verksamheter med egna webbar