23 maj 2016

Onsdagen den 2 november är det återigen dags för Sex, unga och skolans roll! För nionde året i rad bjuder Pedagogiskt Centrum tillsammans med Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa in till en heldagskonferens om sex och samlevnad.

16 maj 2016

Under ett antal år har SAK-rådet genom priset Utmärkelsen uppmärksammat och premierat verksamheter som arbetar särskilt bra och kvalitativt med samverkan mellan skola och arbetsliv.  Syftet med priset är att sätta frågan på dagordningen och sprida goda exempel.

För att delta i utmaningen behöver skolor eller verksamheter utifrån några frågeställningar beskriva sin verksamhet och ert arbete med samverkan skola arbetsliv, entreprenörskap och studie- och yrkesvägledning. Detta via länkarna nedan. Nytt för i år är att även årets yrkeslärare kommer att utses.

13 maj 2016

Nu har vi kommit ungefär halvvägs i Kungälvs treåriga satsning på kompetensutveckling i grundskolan. Kärnan i satsningen är det kollegiala lärandet där lärare för lärande samtal med varandra kring undervisningens kvalitet och effekt med bedömning för lärande som utgångspunkt. Under året har alla lärare fått kunskap om och förståelse för de fem nyckelstrategierna i Dylan Wiliams forskning och aktivt provat olika metoder i sin undervisning. Modersmålslärarna i Kungälv ingår också i dessa lärgrupper men har under våren fått extra utbildningstillfällen med syfte att gemensamt arbeta med och tolka kunskapskrav och bedömningsstöd för en större samsyn i kommunen.

Projekt och verksamheter med egna webbar