23 januari 2017

Framtidens Samhällsbyggare är ett 14 månader långt traineeprogram där både privata företag och offentliga organisationer deltar. Nu är det klart att ett fjärde program startar under hösten 2017.

Framtidens Ledare GR driver traineeprogrammet i samarbete med CMB (Centrum för Management i Byggsektorn). Målet är att årligen utbilda nyckelpersoner som kan kommunicera och arbeta utifrån ett helhetsperspektiv genom ett brett nätverk inom hela samhällsbyggnadssektorn. Det första programmet startade 2014 som ett pilotprojekt. Efter ett mycket positivt gensvar har det följts av en andra och en tredje omgång och nu är det bestämt att det också blir ett fjärde program.

16 december 2016

Genom projektet Miljöpraktik får elever i högstadiet undersöka miljöarbetet på arbetsplatser. Årets miljöpraktikanter på GR bidrog bland annat till att personalen fick tydligare instruktioner för hur de ska källsortera.

14 december 2016

På uppdrag av Lerums kommun genomför GR Skola Arbetsliv en utvecklingsinsats för kommunens studie- och yrkesvägledning. Utgångspunkten är att ta fram nya riktlinjer för att på bästa sätt skapa en kommunal SYV-plan.

Projekt och verksamheter med egna webbar