26 april 2017

EU-minuten är en tävling för skolklasser i grundskolan och gymnasiet för att uppmärksamma Europadagen. Tävlingen genomförs av Universitets- och Högskolerådet (UHR) och Pedagogiskt Centrum har tagit fram förberedelseövningar och tips på hur skolor kan uppmärksamma dagen.

Ta del av förberedelseövningarna här och läs om hur ni kan uppmärksamma Europadagen den 9 maj här.

25 april 2017

PlugInnovation medverkade ett seminarium på Skolriksdagen 2017. Fokus var en ökad likvärdighet i skolan för minskade studieavbrott.

PlugInnovation drivs av Pedagogiskt Centrum och är en del av projektet Plug In som arbetar för att motverka studieavbrott i gymnasieskolan. Inom ramen för projektet har PlugInnovation.se skapats, en digital plattform där kunskap om avbrottsfrågan samlas och sprids.

21 april 2017

Pedagogiskt Centrum medverkar i genomförandet av Europaparlamentets satsning på elever i högstadiet och vid gymnasieskolans praktiska och teoretiska program. Genom ambassadörsskoleprogrammet ska ungdomar ges aktiva kunskaper om EU och europeisk parlamentarisk demokrati.

Projekt och verksamheter med egna webbar