28 september 2016

GR Multimediastudion har under våren och sommaren producerat filmer för Göteborgs stads vuxenutbildning. Filmerna beskriver deras yrkesutbildningar samt hur det är att studera på komvux. Syftet är att visa upp olika sorters utbildningar i ett rekryteringssyfte samt att minska avhoppen från utbildningarna genom att få rätt sökande till rätt utbildning.

De olika filmerna visar vad en elev kan komma att vänta sig av en utbildning och vad som krävs av den enskilda individen. Filmerna ska även inspirera till att ta steget att utbilda sig. Se filmerna här:

20 september 2016

Under evenemanget Teachers’ Night den 19 september hade EU-projektet Games projektmöte. Under kvällen höll lärare från Sverige och Storbritannien i en workshop för att visa spelen Scratch och Kodu samt inspirera till spel i undervisning för ökat lärande och inkludering.
 
Drygt 70 lärare deltog workshopen, där de fick besvara frågor om vad lärare och elever skulle behöva för att använda spel i undervisningen samt vilka möjligheter och utmaningar de ser.
 
I EU-projektet Games ingår GR, Buckinghamshire County Council, Lexby skola i Partille Samt Stoney Dean School i Buckinghamshire.
 

16 september 2016

Nu under hösten genomförs nya Demokratitorg där regionpolitiker besöker gymnasieskolor i bland annat Skövde, Karlsborg och Borås för att samtala med unga om politiska frågor. 
 
Demokratitorg är en dialogform som ger förutsättningar för möten och god dialog mellan politiker och gymnasieungdomar. Genom tillfällena ges ungdomarna möjlighet att framföra sina åsikter direkt till beslutsfattare, medan politikerna får möjlighet att öka sin förståelse för ungas situation och behov.
 

Projekt och verksamheter med egna webbar