23 mars 2017

Idag arrangerar GR Skola Arbetsliv och Näringslivsarenan för tredje året i rad en dialogkonferens för lärare, rektorer och studie- och yrkesvägledare med syftet att samtala om hur vi tillsammans kan skapa framtidsutsikter för unga.

Temat för årets konferens är stadsutveckling och under dagen får deltagarna bland annat lyssna till inspirerande talare, såsom Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi, som forskar om regional utveckling, städer och kreativitet.

21 mars 2017

Pedagogiskt Centrum har i samarbete med Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa tagit fram en metodbok kring SRHR som riktar sig till personal på HVB-hem.
 
Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är en del av de mänskliga rättigheterna och gäller alla människors samlevnad, relationer och livskvalitet. För placerade ungdomar finns särskilda skäl till att uppmärksamma den sexuella hälsan. Det har visat sig att dessa unga i lägre utsträckning skyddar sig mot oönskad graviditet, sexuellt överförda infektioner och hiv än andra unga samt gör sin sexdebut med annan person betydligt tidigare.
 

15 mars 2017

Nu är anmälan öppen för nästa omgång av Ny som Chef – Utvecklande ledarskap (UL). Målet med programmet är att du ska utveckla ditt personliga och hållbara ledarskap, för att därigenom kunna utveckla medarbetarna och på sikt nå högre effektivitet i organisationen. Programmet vill ge dig som deltagare en god grund för ditt ledarskap, att du ska känna dig säker och trivas i chefs-/ledarrollen.
 
Programmet genomförs av Framtidens Ledare, den verksamhet inom GR som arbetar med chefs- och ledarutveckling. Syftet är att förbereda och utveckla ledare och chefer och bidra till att regionen genomsyras av ett utvecklande ledarskap.
 

Projekt och verksamheter med egna webbar