Upplevelsebaserat lärande

Upplevelsebaserat lärande är en metod som låter deltagarna behandla problem tagna ur verkligheten i en simulerad miljö. Pedagogiskt Centrum utvecklar spel och upplevelser som väcker engagemang och delaktighet.

Våra spel är kostnadsfria att använda och du hittar dem i Speldatabasen.

 

Exempel på spel som har utvecklats av Pedagogiskt Centrum

Mitt ibland oss är namnet på en hemsida med två webbspel om mänskliga rättigheter. Det ena spelet, Omid, handlar om flyktingars och papperslösas situation i västvärlden, det andra, Shameless, behandlar fattigdom i västvärlden. Shameless är på engelska, medan Omid är på svenska. Berättelserna utspelar sig både på bloggar och webbsidor som finns på riktigt och sådana som har skapats för spelen. Spelen tar med eleverna på en resa som ger dem möjlighet att identifiera sig med karaktärerna Omid och Shameless för att sedan kunna reflektera, diskutera och ta ställning till de svåra och viktiga frågor som aktualiseras. Spelet och lärarhandledningen, som kan laddas hem kostnadsfritt, är anpassade till Gy11, men själva spelet kan även fungera för grundskolans senare åldrar. Du hittar alltihop på mittiblandoss.se.

Kollektivet simulerar ett antal av EU:s framtidsfrågor och utmaningar. Deltagarna får anta roller som medlemmar i ett kollektiv och tillsammans ställs de inför problem som behöver lösas i huset; problem som rör allt från ekonomisk hushållning till gemensamma trivselregler. Kollektivet är en del av lärarhandledningen Lär mer om EU som har tagits fram på uppdrag av Internationella Programkontoret. Spelet riktar sig i första hand till gymnasiet, men fungerar även i grundskolans senare år. Du hittar det i Speldatabasen.

En by som alla andra handlar om historiebruk och nationalism. Spelet använder en vanlig svensk by och familjerna som bor där som ett sätt att visa vad som händer mellan olika folk när en konflikt trappas upp och hur det förflutna kan påverka vår nutid. Alla familjer i byn har egna versioner av sin historia, versioner som används för att ena och stärka den egna identiteten i konflikterna som uppstår. Spelet är anpassat för elever i åk 9 - gymnasiet. En by som alla andra är en del av Forum för levande historias tema “Den livsfarliga historien”. Du hittar detta spel på deras hemsida.

FN- och EU-rollspel
Pedagogiskt Centrum har arrangerat FN-rollspel sedan 1995 och EU-rollspel sedan 2005. Vi har kontakt med skolor inom och utanför regionen och vi arrangerar omkring 15-20 spel per år. Målgruppen är främst högstadieelever och gymnasieelever, men vi har även erfarenhet av högskolan.

I FN-rollspelen simuleras förhandlingar i FN:s generalförsamling eller säkerhetsråd, medan EU-rollspelen simulerar EU:s ministerråd. Deltagarna får i sin roll som FN- eller EU-delegat uppleva hur det är att förhandla och kompromissa med andra delegater som har andra mål och utgångspunkter. Via praktiska erfarenheter får eleverna insikt i hur internationell politik fungerar.

Här kan du titta på vår introduktionsfilm till FN- och EU-rollspelen.

Varje rollspel är unikt, liksom förberedelserna inför det. Vissa skolor vill ha mycket hjälp medan andra gör det mesta själva. Själva spelet tar mellan en och fyra dagar i anspråk och Pedagogiskt Centrum bidrar med en person som sitter som ordförande och leder förhandlingarna. Olika skolor har olika behov och rollspelet skräddarsys därefter.