Entreprenörskap i skolanEntreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet. Som elev ska man inte bara kunna tillägna sig specifika kunskaper om företagande i skolan, man ska också ges möjligheter att utveckla den egna förmågan att ta initiativ och omsätta idéer till handling.

Pedagogiskt Centrum kan bistå skolor och skolpersonal på flera olika sätt i arbetet med det entreprenöriella lärandet. Vi erbjuder processutbildningar för skolledare och programlag som vill veta mer om vad det innebär att integrera ett entreprenöriellt förhållningssätt i verksamheten och i vårt utbud av kurser finns bland annat utbildningar i digitala verktyg som kan nyttjas för ett ökat entreprenöriellt lärande.
 

 

Avslutade projekt

Framtidsrustade ungdomar
Projektet Framtidsrustade ungdomar pågick under läsåret 2014- 2015. Syftet med projektet, som finansierades med utvecklingsmedel från Skolverket, var att stödja utvecklingen av entreprenörskap och entreprenöriellt lärande inom skolväsendet genom att skolledare, lärare, studie- och yrkesvägledare och övrig personal i alla skolformer fick möjlighet till kompetensutveckling inom entreprenörskap och entreprenöriellt lärande.

Fem områden var särskilt prioriterade i insatsen: Kollegialt lärande, formativ bedömning av de entreprenöriella förmågorna, utveckling av det pedagogiska ledarskapet, systematiskt kvalitetsarbete i det entreprenöriella lärandet och skola arbetsliv (närsamhället). GR Skola Arbetsliv och Pedagogiskt Centrum var projektledare och processtöd genom hela projektet. Deltagande skolor var Partille gymnasium, Lexbyskolan och Vallhamraskolan i Partille kommun och Brunnsboskolan i Göteborgs kommun. Läs mer i projektbloggen.

GR SYVO

Genom projektet GR SYVO erbjöd Pedagogiskt Centrum organisationsutveckling av skolor eller kommuner som ville arbeta systematiskt med entreprenörskap i skolan, med studie- och yrkesvägledningen som motor. Inom ramen för projektet erbjöds också en särskild utbildning i entreprenörskap. GR SYVO finansierades av Europeiska socialfonden och pågick mellan 2012 och 2014. Läs mer.

STEPS

STEPS står för strategiskt entreprenörskap i skolan och var ett skolutvecklingsprojekt som syftade till att ge lärare, studie- och yrkesvägledare och skolledare bättre förutsättningar att skapa en entreprenöriell, företagsam och jämställd skola. 

Genom lärarlagsutbildningar, kartläggning och utveckling av entreprenöriella skolstrukturer och organisationer kring elevers lärande var målet att verka för en skola som bättre speglar arbetslivets behov. Projektet finansierades av Europeiska socialfonden och pågick mellan 2011 och 2013. Läs mer.