Digitala plattformar

Pedagogiskt Centrum jobbar kontinuerligt med utveckling och förvaltning av digitala plattformar som utformas utifrån konkreta frågeställningar inom ramen för det interkommunala samarbetet.

På ett kostnadseffektivt sätt kan GR därför stödja kommunernas viktiga pedagogiska uppdrag och bidra till att lösa de utmaningar som den moderna skolan ställs inför. Här ryms såväl konkreta lösningar med råd och stödjande underlag, som metodplattformar där kunskapsutbyte och spridning kan uppstå. Nedan listas några exempel på de plattformar som Pedagogiskt Centrum ansvarar för. 

 

PlugInnovation.se

Inom ramen för Plug In, Sveriges största samverkansprojekt för att motverka avbrott i gymnasieskolan, utvecklas den digitala plattformen PlugInnovation.se. PlugInnovation.se är ett nationellt kunskapskluster och en plattform där forskning, metoder, statistik och innovationer som är kopplade till frågan om avbrott i skolan samlas. Läs mer: http://pluginnovation.se  

 

Rekas: regional kartläggning av arbetsmarknad och studerande

Inom ramen för projektet Visa Väst skapas, tillsammans med Västra Götalandsregionen, ett verktyg för kartläggning där gymnasieutbildning, kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskola, folkhögskola och högskola/universitet matchas mot efterfrågan på arbetsmarknaden. Under 2015 anpassas verktyget särskilt för att kunna användas inom studie- och yrkesvägledning. Verktyget är färdigt att användas i oktober 2015.  

 

Bedömning för lärande

Bedömning för lärande är ett kompetensnätverk där pedagoger får söka kunskap och inspiration samt dela med sig av tips och erfarenheter inom formativ bedömning med pedagoger från hela Sverige. Läs mer: bedomningforlarande.se  

 

Praktikplatsen.se

Praktikplatsen.se är en plattform för att samordna praktikplatser. På ett unikt sätt hanterar verktyget tusentals företags praktikplatser som blir sökbara för studerande i grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, arbetsmarknadspraktik och integration samt högskola/universitet. Allt administreras på ett enkelt sätt i verktyget med särskilda login för studerande, företag/organisationer och studie- och yrkesvägledare/lärare/handläggare. Praktikplatsen.se kan vara behjälpliga i hela processen med anskaffning av praktikplatser utifrån era önskemål och samordning av dessa, eller så lånar ni helt enkelt verktyget och hanterar era egna platser och de studerande på egen hand. Vi bygger unika lösningar utifrån era behov.Läs mer : praktikplatsen.se

 

Syvonline.se

Syvonline är en dynamisk informations- och resursplattform för alla som arbetar med studie- och yrkesvägledning. Webbplatsen utgår ifrån skolans styrdokument och de Allmänna Råden för studie- och yrkesvägledning (Skolverket 2013). Läs mer: syvonline.se