Utbildning för elevassistenter

Under våren genomför Pedagogiskt Centrum en utbildning för elevassistenter, stödpersoner och resurspedagoger. Här får 82 deltagare tillfälle att träffa kollegor med liknande arbetsuppgifter.

Utbildningen är uppdelad på tre kurstillfällen med följande innehåll:

1. Hur hanterar och samverkar elevassistenter på bästa sätt kring barn med problemskapande beteende, Maria Brakel & Margarerha Fehland

2. Elever med utmanande beteende - Elever med ADHD, autism, trots och utagerande beteende, Britt-Inger Olsson

3. Möte med barn, ungdomar och deras föräldrar. Bemötande och förhållningssätt för att skapa utveckling, Lasse Lindsjö

I dagens skola ställs elevassistenterna tillsammans med pedagogerna inför stora utmaningar som till exempel barn med koncentrationssvårigheter, oroliga elever och elever som försvinner för att andra tar plats. Att arbeta som elevassistent innebär att stödja och hjälpa eleverna på bästa möjliga sätt. Ett medvetet val av förhållningssätt är avgörande för att lyckas i arbetet.

Goda strategier i föräldrakontakten är också viktigt. Hur pratar man med föräldrar om känsliga saker kring deras barns skolgång? Hur gör man när samtalskontakten hakar upp sig? Vad kan det bero på och hur hanterar man känsliga situationer?
 
Utbildningen har startat, läs mer här.
 
Kontaktperson:
Lislott.Lundahl@grkom.se