Koll på nätet – nytt läromedel om kränkningar på Internet

Skolan har en skyldighet att förebygga kränkningar på nätet och lära ut om risker och möjligheter samt rättigheter och utmaningar i den digitala världen. I samarbete med Attention Hisingen Kungälv och Statens medieråd har Pedagogiskt Centrum tagit fram webbverktyget Koll på nätet, som handlar om risker och möjligheter för unga på nätet.

Verktyget riktar sig till alla elever på högstadiet och gymnasiet, men är särskilt framtaget för unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), då det visat sig att denna målgrupp är mer utsatta på nätet än barn och unga utan NPF.

Koll på nätet består av sex korta berättelser om den fiktiva karaktären Alex och stöds av en utförlig lärarhandledning. Tanken är att komma igång med diskussioner kring risker och möjligheter på nätet.

Webbverktyget är framtaget inom ramen för projektet Nätkoll och är finansierat av Allmänna arvsfonden.

Läs mer och ladda ner materialet här.

Se trailern om webbverktyget här.

Kontakt: fredrik.akerlind@grkom.se

 

Foto: Madelein Larsson-Wollnik