Hur vill regionens unga utveckla framtidens resande?

Västsverige växer. Hur planerar vi samhället på ett hållbart sätt och skapar ett gott liv för alla? I höst lanserar GR ett pedagogiskt material där eleverna får reflektera över vad det innebär att planera samhällen. I samband med det erbjuds skolorna ett introduktionspass med processledare från GR.
 
I materialet, som riktar sig till elever i åk 7-9 samt gymnasiet, får eleverna arbeta med frågor såsom: Hur växer vi på ett sätt som inte förstör naturen och miljön? Hur skapar vi förutsättningar för näringslivet så att det blir fler jobb? Hur bygger vi ett samhälle som är till för alla? Och hur gjorde man förr? Materialet innehåller också övningar där eleverna får lära sig hur de kan vara med och påverka det framtida samhälle de en dag ska leva i.
           
I introduktionspasset kommer eleverna i grupp spela karaktärer som bor på olika platser i regionen. De kommer att titta på hur de tar sig till och från jobbet och analysera resandet ur olika aspekter såsom tid, pengar och koldioxidutsläpp. Därefter får de formulera egna idéer om vilken infrastruktur som ska byggas för att det ska bli optimalt för just deras karaktärer.
 
Elevernas idéer kommer till nytta
Under hösten 2017 kommer totalt 20 skolor att delta. Elevernas idéer kommer att sammanfattas i en rapport som kommer att presenteras för berörda organisationer. Eleverna får därmed möjlighet att ge direkt input till personer som jobbar med frågorna.
 
Vill er skola vara med? Kontakta oss för mer info.

Kontakt: jonas.franzen@grkom.se