Hur kan stadsutveckling bidra till samverkan skola arbetsliv?

Idag arrangerar GR Skola Arbetsliv och Näringslivsarenan för tredje året i rad en dialogkonferens för lärare, rektorer och studie- och yrkesvägledare med syftet att samtala om hur vi tillsammans kan skapa framtidsutsikter för unga.

Temat för årets konferens är stadsutveckling och under dagen får deltagarna bland annat lyssna till inspirerande talare, såsom Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi, som forskar om regional utveckling, städer och kreativitet.

Företagen och branscherna inom Näringslivsarenan ger sin bild av vilka framtidsjobb som uppstår i och med att staden växer. Dagen ämnar också bidra till erfarenhetsutbyten för de närmare 100 deltagare som anmält sig.
 
I Näringslivsarenan ingår: GR Skola Arbetsliv, Visita, Svensk Handel, Ericsson, Göteborgs Hamn, Sveriges Byggindustrier, Bilproffs, Göteborg Energi och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
 
Kontakt: emma.theiland-nilsson@grkom.se