GR Utbildning medverkar vid SSA rikskonferensen i Kungsbacka

Idag startar Rikskonferensen för samverkan mellan skola och arbetsliv i Kungsbacka. GR Utbildning arrangerar ett flertal seminarier samt ett framtidsmingel.
 
Temat för årets konferens är #levlasamverkan och handlar om att höja nivån på arbetet med samverkan mellan skola och arbetsliv. Elever i Kungsbacka har skarpa uppdrag för konferensen som är kopplade till deras kurser och mål.
 
Den första SSA-rikskonferensen arrangerades 2003 i Gävle. Där och då bildades en nationell arbetsgrupp vars uppgift är att verka för en årlig konferens någonstans i Sverige med fokus på samverkan mellan utbildningsväsendet och arbetslivet från förskolan till högskolan.
 
GR Skola Arbetsliv genomför ett flertal seminarier under årets konferens:
 
Onsdag 15.30–16.10
Studie och yrkesvägledning med sikte på världsklass
Studie- och yrkesvägledning i undervisningen – konkreta arbetssätt 

Torsdag 10.50-11.30
Entreprenörskap i skolan – så blir praon mer än bara ett event
Hur kan arbetsplatser göras tillgängliga och välkomnande för alla?
Framtidens jobb finns inom livsmedel och gröna näringar 
Läs mer om seminarierna i bifogad fil.
 
GR Skola Arbetsliv arrangerar också ett branschmingel tillsammans med Visita, Transportföretagen, Sveriges Byggindustrier och Svensk handel, dit 150 av konferensens deltagare har anmält sig.
 
Parallellt med den nationella konferensen arrangeras en lokal konferens för Kungsbackas egen personal. Även här finns GR Skola Arbetsliv på plats för att dels genomföra workshops med temat SSA i undervisningen, dels delta i en panel som ska diskutera yrken, framtid, kompetenser och motivation.
 
Läs mer om konferensen här.
 
Kontakt: emma.theiland-nilsson@grkom.se