Frukostmöte om möjligheterna med Framtidens Fastighetslabb

I samarbete med Framtidenskoncernen i Göteborg arrangerar GR Skola Arbetsliv och GR Läromedel idag ett frukostmöte i syfte att informera skolpersonal om möjligheterna med Framtidens fastighetslabb.
 
Framtidens Fastighetslabb slår upp dörrarna under hösten 2017. Här får elever och lärare möjlighet att uppleva fastighetsbranschen genom ett upplevelsebaserat studiebesök. Besöket har tydliga kopplingar till grundskolans kurser och läroplan och eleverna får på ett nytänkande och annorlunda sätt se kopplingar mellan skola och arbetsliv.  
 
Under frukostmötet berättar projektledare Magdalena Dawidson och Maria Hultgren om möjligheterna med Framtidens Fastighetslabb och deltagarna får testa det spel som har tagits fram i och med öppningen av labbet. De ges också information om den lärarhandledning som GR Skola Arbetsliv och GR Läromedel tagit fram i syfte att på bästa sätt förbereda eleverna inför besöket samt ge tips på hur det går att arbeta vidare i klassen med de erfarenheter som studiebesöket för med sig.
 
Samtliga deltagare vid frukostmötet får också förtur för att anmäla sig till de temapass som GR Skola Arbetsliv kommer genomföra med tjugo klasser under hösten 2017. Temapassen bygger på lärarhandledningen och ska vara en hjälp i skolans arbete med att få ut mesta möjliga av besöket på Framtidens Fastighetslabb.
 
Kontakt: emma.theiland-nilsson@grkom.se