FN-rollspel om kvinnors fred och säkerhet

Idag drar årets största rollspel igång. Drygt 200 delegater kommer under två dagar att diskutera kvinnors fred och säkerhet, med utgångspunkt i FN:s resolution 1325. Delegaterna kommer i tre olika utskott att diskutera och försöka hitta lösningar på den utsatta situationen för kvinnor.
 
I utskottet ”Säkerhet” ligger fokus på att försöka skydda kvinnor i konfliktområden mot våld och sexuellt våld. I utskott ”Hälsa” diskuteras bland annat frågan om kvinnors rätt till reproduktiv hälsa. Slutligen kommer delegaterna i utskott ”Demokrati” att försöka hitta lösningar på hur fler kvinnor kan bli delaktiga i demokratiska institutioner och rätten till jämställd skolgång.
 
Diskussionerna som leds av erfarna ordföranden från Pedagogiskt Centrum har föregåtts av veckor av förberedelser där elever och lärare från de båda skolorna har arbetat med frågan om kvinnors fred och säkerhet och de olika ländernas vägar till lösningar.
 
Projektet är ett unikt samarbete mellan Hulebäcksgymnasiet, Angereds gymnasium, Internationella kvinnoförbundet för fred & frihet samt Pedagogiskt Centrum och finansieras av pengar från Forum för levande historia.

Under veckan pågår också ett EU-rollspel på Nösnäsgymnasiet. Där pågår förhandlingar i ministerrådet om bland annat migrationsfrågan.
 
Kontakt: rasmus.jonsson@grkom.se