Alla nyheter

Norra Biskopsgården utmaning för Framtidens samhällsbyggare

Friskväderstorget – en handelsplats som också ska bli en mötesplats. Detta blir uppgiften och utmaningen för de 18 traineer som deltar i programmet Framtidens samhällsbyggare 3 under ett år framöver.

GR Framtidens Ledare och CMB genomför under 2016/2017 den tredje omgången av traineeprogrammet Framtidens samhällsbyggare. Programmet är unikt både på det sätt att traineerna får kunskap på tvären inom samhällsbyggnadsbranschen, och genom att både privata företag och offentliga organisationer deltar.

Kommunalt demokratitorg i Lerum

Den 18 oktober anordnar Lerums kommun och Pedagogiskt Centrum demokratitorg på Lerums gymnasium. Under en förmiddag samtalar eleverna och politikerna kring fem på förhand uppsatta teman som kommunen arbetar med. Bland annat kommer skola, arbetsmarknad och ungas inflytande att diskuteras med fokus på elevernas tankar och idéer.
 
Allt som sägs under samtalen antecknas för att senare sammanfattas i en rapport som delges både skolan och samtliga partier i kommunen. Denna kan med fördel användas för vidare politiskt arbete och diskussion.

Ett unikt studiebesökskoncept

I linje med EuroSkills och Yrkesutbildningens år har GR Skola Arbetsliv i samarbete med Näringslivsarenan tagit fram ett unikt koncept för studiebesök. En rad spännande besök arrangeras, där elever och lärare får möjlighet att se olika företag på nära håll. Kopplat till studiebesöken får skolan stöd i hur de ska få ut det mesta av besöket genom tips på övningar som görs före, under och efter besöket.
 

Praktik på ett gymnasieprogram ska väcka grundskoleelevers intresse för yrkesutbildningar

Elever i grundskolan som praktiserar på ett yrkesprogram på gymnasiet. Så fungerar projektet Yrkespraktik som startar med den första klassen idag. Syftet är att synliggöra yrkesutbildningar och väcka intresset hos de unga som är på väg att välja gymnasieprogram.
 
För få elever söker till yrkesutbildningar på gymnasiet. Av denna anledning har regeringen tillsammans med LO och Svenskt Näringsliv utsett 2016 till yrkesutbildningens år. Det innebär bland annat att stora satsningar görs på att stärka yrkesprogrammens kvalitet samt höja dess attraktionskraft.

GR Multimediastudion har producerat filmer för Göteborgs stad

GR Multimediastudion har under våren och sommaren producerat filmer för Göteborgs stads vuxenutbildning. Filmerna beskriver deras yrkesutbildningar samt hur det är att studera på komvux. Syftet är att visa upp olika sorters utbildningar i ett rekryteringssyfte samt att minska avhoppen från utbildningarna genom att få rätt sökande till rätt utbildning.

De olika filmerna visar vad en elev kan komma att vänta sig av en utbildning och vad som krävs av den enskilda individen. Filmerna ska även inspirera till att ta steget att utbilda sig. Se filmerna här:

Stort intresse för workshop om spel i undervisningen

Under evenemanget Teachers’ Night den 19 september hade EU-projektet Games projektmöte. Under kvällen höll lärare från Sverige och Storbritannien i en workshop för att visa spelen Scratch och Kodu samt inspirera till spel i undervisning för ökat lärande och inkludering.
 
Drygt 70 lärare deltog workshopen, där de fick besvara frågor om vad lärare och elever skulle behöva för att använda spel i undervisningen samt vilka möjligheter och utmaningar de ser.
 

Nya Demokratitorg med ungdomar och politiker i höst

Nu under hösten genomförs nya Demokratitorg där regionpolitiker besöker gymnasieskolor i bland annat Skövde, Karlsborg och Borås för att samtala med unga om politiska frågor. 
 
Demokratitorg är en dialogform som ger förutsättningar för möten och god dialog mellan politiker och gymnasieungdomar. Genom tillfällena ges ungdomarna möjlighet att framföra sina åsikter direkt till beslutsfattare, medan politikerna får möjlighet att öka sin förståelse för ungas situation och behov.
 

Ledarförsörjning i regionen

Jag vill bli skolledare!? startar på nytt i september med 25 deltagare som alla har det gemensamt att de funderar på att ta klivet in i en skolledarroll. Antingen att deltagarna själva har motivationen och/eller att någon i organisationen ser att de har potentialen. Mest lyckosamt blir det så klart när både motivation och potential matchar varandra.

Sidor