Alla nyheter

Idag startar utbildningspaketet kring skola-arbetsliv

Idag startas Utbildningspaketet skola-arbetsliv upp. Skolverket erbjuder, i samarbete med GR Skola Arbetsliv, Arbetsförmedlingen och Karlstads universitet, utbildningspaketet för att utveckla arbetet med att integrera studie- och yrkesvägledning och skola-arbetsliv i undervisningen. Under två gemensamma dagar och däremellan processutbildning får deltagarna information, inspiration och hjälp i processen med hur de gemensamt på skolan kan utveckla arbetet på just sin enhet.

Nya övningar till Trafikkontorets satsning ”På egna ben”

Pedagogiskt Centrum har tagit fram nya övningar till metodmaterialet för "På egna ben", en utmaning för elever i årskurs 4-6 som handlar om att ta sig till skolan genom att cykla, gå eller åka kollektivt och skippa de ofta korta bilresorna. Under de veckor som utmaningen pågår samlar eleverna samtidigt på sig mängder av värdefull kunskap genom övningar om miljö, hälsa och trafiksäkerhet.

Entreprenöriellt lärande i Göteborgs Stad

Under hösten 2016 initierades ett samarbete mellan Göteborgs Stad och GR Skola Arbetsliv gällande ett utvecklingsprojekt kring entreprenöriellt lärande. Nu fortsätter arbetet.
 
Utvecklingsprojektet, som finansieras av Skolverket, kommer att fokusera på utbildningsinsatser kring det entreprenöriella lärandet. Sammanlagt medverkar över 200 pedagoger i kollegialt lärande, workshops och föreläsningar. Lärträffarna utgår från skräddarsydda lärmoduler med innehåll anpassade för varje skola som syftar till att öka lärarnas entreprenöriella förhållningssätt.
 

Anmälan öppen till programmet ”Jag vill bli chef!?”

Tycker du att chefskap/ledarskap verkar spännande och utmanande? Har du funderat på att gå in i en chefsroll, men ännu inte bestämt dig? Orienteringsprogrammet ”Jag vill bli chef!?” vänder sig till dig som vill och har potential att vidareutvecklas i din yrkesroll, och som är nyfiken på vad det innebär att arbeta som chef/ledare.
 
Målet är att deltagarna ska få ökad kunskap om och inblick i vad chefskap innebär innan beslutet att gå vidare till en chefstjänst. Programmets mål i längre perspektiv är också att bidra till regionens ledarförsörjning. 
 

Dialogkonferens om hur stadsutveckling kan bidra till samverkan mellan skola och arbetsliv

Den ökande befolkningen i Göteborgsregion kräver fler bostäder, arbetsplatser, transporter och ökad service. En attraktiv stad attraherar till företagsetablering. Detta tillsammans skapar fler arbetstillfällen och ställer höga krav på kompetensförsörjningen i regionen.

Hur kan vi tillsammans samverka för att ge våra ungdomar de bästa chanserna på en arbetsmarknad som efterfrågar kompetens? Vilka arbetsmöjligheter skapar stadsutvecklingen i regionen? Och hur kan skolan bidra till och dra nytta av den stora utvecklingen som sker i samhället idag?

Sidor