Alla nyheter

Frukostmöte – Hur kan vi tillsammans möta kompetensbehovet inom teknik och industri?

Idag anordnar GR Skola Arbetsliv ett frukostmöte kring hur vi tillsammans kan möta kompetensbehovet inom teknik och industri. Frukostmötet arrangeras inom ramen för det ESF-finansierade projektet College Väst, tillsammans med Teknikcollege Göteborgsregionen, i det delprojektet som syftar till att stärka och utveckla Teknikcollege.
 

GR Utbildning Multimediastudion filmar till handelns yrkeskarta

För att synliggöra de yrken och karriärvägar som finns i handeln, har Handelsrådet tagit fram en yrkeskarta med ett antal vanliga handelsyrken. Yrkeskartan innehåller yrkesfilmer och kompetensbeskrivningar, intervjuer med personer som jobbar i branschen och information om vilka utbildningar som finns för respektive yrke.
 
För att göra yrkesfilmerna har Handelsrådet tagit hjälp av GR Utbildning Multimediastudion.
 
Yrkeskartan och filmerna finns här.
 

InVäst är riggat och godkänt för genomförande

Projektet InVäst – Integration Västsverige startade i september 2016 med analys- och planeringsarbete för kommande tre års arbete med att stärka organisationers kompetens i att ta emot nyanlända. Projektet delfinansieras av Europeiska Socialfonden som nu har godkänt projektets arbete för att gå in i genomförandefas.
 
InVäst ägs av Göteborgsregionens kommunalförbund och drivs i samarbete med Skaraborgs kommunalförbund och Halmstads kommun. Projektet är indelat i tre områden, varav två kommer att genomföras i samtliga medverkande delregioner.

Anta utmaningen och ansök om Utmärkelsen 2017

Nu är ansökningsomgången för Utmärkelsen 2017 igång. Under ett antal år har SAK-rådet, regionens referensgrupp för skola-arbetslivskontakter, uppmärksammat och premierat verksamheter som arbetar särskilt bra och kvalitativt med samverkan mellan skola och arbetsliv.
 
Syftet med Utmärkelsen är att sätta frågan på dagordningen och sprida goda exempel. Priset delas ut i kategorierna grundskola, gymnasieskola, yrkeslärare och företag.
 

GR får 15 miljoner till tidiga insatser för att motverka studieavbrott

Västra Götalandsregionen storsatsar för att fler elever ska lämna grund- och gymnasieskolan med godkända betyg. GR får nu 15 miljoner för att driva projektet Plug Innan, som fokuserar på tidiga insatser i grundskolan för att motverka studieavbrott.

GR Utbildning är projektägare och kommer att driva projektet i nära samverkan med kommunalförbunden i Skaraborg, Fyrbodal och Boråsregionen.

PlugInnovation i seminarium på Skolriksdagen

PlugInnovation medverkade ett seminarium på Skolriksdagen 2017. Fokus var en ökad likvärdighet i skolan för minskade studieavbrott.

PlugInnovation drivs av Pedagogiskt Centrum och är en del av projektet Plug In som arbetar för att motverka studieavbrott i gymnasieskolan. Inom ramen för projektet har PlugInnovation.se skapats, en digital plattform där kunskap om avbrottsfrågan samlas och sprids.

Sidor