Alla nyheter

Gymnasiedagarna och Future Skills – höstens mässa inför gymnasieval och framtid

Efter 17 år som Göteborgsregionens årliga mässa för elever som ska välja till gymnasiet presenteras nu Gymnasiedagarna 2.0 – med Future Skills. Syftet är att låta unga personer och deras vårdnadshavare, skolpersonal och vägledare ta del av regionens arbetsmarknad och förberedas inför kommande studie-och yrkesval.
 

Rektorskonferens – mod att våga leda

Idag den 12 maj arrangerar GR Utbildning en konferens på Draken för alla rektorer och grundskolechefer i Göteborgsregionen. En ny mötesplats som är tänkt som ett återkommande forum för alla rektorer, en mötesplats där alla kan träffas för att utbyta erfarenheter och tankar men också tillägna sig ny kunskap inom kontextspecifika områden.
 

Frukostmöte – Hur kan vi tillsammans möta kompetensbehovet inom teknik och industri?

Idag anordnar GR Skola Arbetsliv ett frukostmöte kring hur vi tillsammans kan möta kompetensbehovet inom teknik och industri. Frukostmötet arrangeras inom ramen för det ESF-finansierade projektet College Väst, tillsammans med Teknikcollege Göteborgsregionen, i det delprojektet som syftar till att stärka och utveckla Teknikcollege.
 

GR Utbildning Multimediastudion filmar till handelns yrkeskarta

För att synliggöra de yrken och karriärvägar som finns i handeln, har Handelsrådet tagit fram en yrkeskarta med ett antal vanliga handelsyrken. Yrkeskartan innehåller yrkesfilmer och kompetensbeskrivningar, intervjuer med personer som jobbar i branschen och information om vilka utbildningar som finns för respektive yrke.
 
För att göra yrkesfilmerna har Handelsrådet tagit hjälp av GR Utbildning Multimediastudion.
 
Yrkeskartan och filmerna finns här.
 

InVäst är riggat och godkänt för genomförande

Projektet InVäst – Integration Västsverige startade i september 2016 med analys- och planeringsarbete för kommande tre års arbete med att stärka organisationers kompetens i att ta emot nyanlända. Projektet delfinansieras av Europeiska Socialfonden som nu har godkänt projektets arbete för att gå in i genomförandefas.
 
InVäst ägs av Göteborgsregionens kommunalförbund och drivs i samarbete med Skaraborgs kommunalförbund och Halmstads kommun. Projektet är indelat i tre områden, varav två kommer att genomföras i samtliga medverkande delregioner.

Anta utmaningen och ansök om Utmärkelsen 2017

Nu är ansökningsomgången för Utmärkelsen 2017 igång. Under ett antal år har SAK-rådet, regionens referensgrupp för skola-arbetslivskontakter, uppmärksammat och premierat verksamheter som arbetar särskilt bra och kvalitativt med samverkan mellan skola och arbetsliv.
 
Syftet med Utmärkelsen är att sätta frågan på dagordningen och sprida goda exempel. Priset delas ut i kategorierna grundskola, gymnasieskola, yrkeslärare och företag.
 

Sidor