Sofia Larsson

Gruppchef och verksamhetsansvarig

0703-75 27 03
Fredrik Åkerlind

Gruppchef och verksamhetsansvarig 

0766-34 63 83
Anny Rousing Andersson

Administratör som ansvarar för bland annat GR Utbildnings webb och anmälningar till kurser och konferenser.

0708-415401
Johan Borvén

Projektledare som arbetar med särskilt fokus på utanförskapsfrågor. Johan är även teamledare på GR Läromedel.

0721-88 52 51
Lars Carlsohn

Produktionsansvarig för rörlig bild och medieproduktion

0707-21 48 40
Kristoffer Creutz

Projektledare med fokus på skolutveckling och bedömning för lärande.

0733-624499
Carolina Dahlberg

Projektledare och informationsdesigner som jobbar med upplevelsebaserat lärande, webbdesign, trycksaker och digitala utvecklingsprojekt. Tjänstledig.

0733-33 74 53
Emma Theiland Nilsson

Projektledare med särskilt fokus på samverkan mellan skola och arbetsliv. 

 

0708-679948
Ann-Katrine Engström

Projekt- och processledare på Framtidens ledare med särskild fokus på grupp, individ och ledarutveckling.

070-8638058
Amir Fikic

Projektledare med särskilt fokus på projektet InVäst.

 

070-8330937
Ulrik Fostvedt

Projektledare inom skolutveckling med särskilt fokus på projektet Pluginnovation.

0766-35 09 86
Lina Häger

Projektledare med fokus på skolutveckling och bedömning för lärande.

031-335 50 22
Marcus Hallenberg

Projektledare och systemutvecklare med särskilt ansvar för webbutveckling

0768 - 72 47 13
Jenny Hostetter

Projektledare inom på skolutveckling med särskilt fokus på projektet InVäst.

0709686864
Karin Johansson

Kommunikatör

0728-877021
Franzén Jonas

Projektassistent med fokus på miljöpraktik och elevinsatser inom skola-arbetsliv.

 

0732346109
Rasmus Jonsson

Projektledare som arbetar med Rekas och upplevelsebaserat lärande med särskilt fokus på FN-rollspel.

0729-63 64 34
Andréa Kihl

Projektassistent med fokus på elevinsatser, skolutveckling, kartläggning och koordineringsuppdrag inom Framtidens Ledare.

 

0732067357
Wictoria Kovats

Projektledare för Gymnasiedagarna och Anställningsbaren.
 

0702-88 11 98
Malin Larsson

 
Projekt- och processledare på Framtidens Ledare, med särskilt fokus på individ-, grupp- och ledarutveckling

0709 – 707 612
Thomas Lidén

Projektledare inom skolutveckling med särskilt fokus på jämlikhet, tillgänglighet och sex och samlevnad.

0733-907325
Anna Liljeström

Projektledare inom skolutvecklingen med särskilt fokus på projektet Pluginnovation.

0709-70 93 04
Angela Lindqvist

Projektledare med särskilt fokus på samverkan mellan skola och arbetsliv

031-335 50 42
Lislott Lundahl

Projektledare med särskilt ansvar för utbildningar och konferenser

0703-48 69 39
John Nelander

Projektledare inom skolutveckling med särskilt fokus på projekten Plug In och FSGR.

 

0708311327
Åsa Nilsson

Projektledare inom sex och samlevnad samt administratör. Tjänstledig.

0708-24 35 05
Johanna Redelius

Projektledare på Pedagogiskt Centrum och praktikplatsen.se, med särskilt fokus på samverkan mellan skola och arbetsliv

0708-74 22 68
Sofia Reimer

Projektledare inom skolutveckling med särskilt fokus på projekten Plug In och InVäst.

0766-35 39 81
Susanna Rolstad

Projektledare inom Framtidens Ledare.

 

0708-507703
Christian Sandblom

Projekt- och processledare inom Framtidens Ledare med särskilt fokus på personlig utveckling av ledare, medarbetare och grupper

0705-35 01 48
Lisa Sipari

Teamledare för Utbildning för alla.

0708-24 35 07
Lena Sjöstrand

Projektledare med fokus på samverkan mellan skola och arbetsliv.

031-335 50 14
Rikard Ström

Projektledare och projektekonom  med inriktning på redovisning av EU-projekt

0708-59 42 00
Sandra Svensson

Utvecklingsledare med fokus på skolutveckling och bedömning för lärande.

0729-68 87 73