Ledarutveckling

Ett utvecklande, attraktivt och hållbart ledarskap på alla nivåer är centralt för Göteborgsregionens framtid. Därför erbjuder GR och Pedagogiskt Centrum genom Framtidens Ledare kompetensutveckling för såväl blivande som erfarna ledare.

Framtidens Ledare är den verksamhet inom GR som arbetar med chef- och ledarutveckling. Vi erbjuder utbildning och utveckling för individer, grupper och hela organisationer. Alla våra insatser syftar till att öka deltagarnas insikter om de mellanmänskliga processer som är förutsättningen för ett framgångsrikt ledarskap och långsiktigt goda resultat. Vår specialitet är processinriktade utbildningar och vi genomför ofta skräddarsydda uppdrag som är direkt anpassade för verksamhetens och deltagarnas behov och nuläge.

I vårt öppna utbud ingår utbildningar som Jag vill bli skolledare!? och Ny som chef. Företrädare för fristående skolor är lika välkomna som kommunalt anställda att söka våra program.


Läs mer om Framtidens Ledare här.