Inspirationsdagarna

Varje höst arrangerar Pedagogiskt Centrum inspirationsdagar med seminarier för alla som arbetar i förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning eller som ledare.

Inspirationsdagarna 2017 arrangeras den 30–31 oktober. Läs mer i bifogat program.
 
Kontakt: lislott.lundahl@grkom.se