Gymnasiedagarna

Gymnasiedagarna är en årlig informations- och vägledningsmässa och Göteborgsregionens viktigaste mötesplats för blivande gymnasieelever, utbildningsanordnare och representanter från arbetslivet.

Gymnasiedagarna är i första hand till för elever i årskurs åtta och nio samt deras målsmän. Syftet med mässan är att låta besökarna ta del av det utbud av gymnasieutbildningar som finns inom och i vissa fall även utanför Göteborgsregionen, och att ge utbildningsanordnarna en arena där de har lika förutsättningar att möta blivande elever. Som elev ska du också kunna träffa oberoende vägledare och respresentanter från arbetslivet, för att du ska kunna göra ett så välgrundat studieval som möjligt. Under Gymnasiedagarna 2015 fanns 117 utställare på plats för att möta de 20 381 besökare
 som kommit dit för att få svar på sina frågor och förbereda sig inför sitt gymnasieval.Läs mer på www.gymnasiedagarna.se.