GR SYVO

Genom projektet GR SYVO erbjöd Pedagogiskt Centrum organisationsutveckling av skolor eller kommuner som ville arbeta systematiskt med entreprenörskap i skolan, med studie- och yrkesvägledningen som motor. Inom ramen för projektet erbjöds också en särskild utbildning i entreprenörskap. GR SYVO finansierades av Europeiska socialfonden och pågick mellan 2012 och 2014.

tisdag, juni 7, 2016 - 12:45