GR Drop Outs

GR Drop Outs var ett tvåårigt kompetensutvecklingsprojekt för personal som jobbar med unga i åldrarna 13-20 år. Projektets syfte var att arbeta med skolkproblematik för att på lång sikt förebygga utanförskap. GR Drop Outs finansierades av Europeiska socialfonden och var en strategisk satsning mellan kommunerna som ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund. Projektet avslutades 2013.

tisdag, juni 7, 2016 - 12:45